Usługi Kompleksowe

W ramach kompleksowej umowy przygotowujemy daną inwestycję począwszy od opracowania audytu energetycznego, studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie z załącznikami i pozyskania finansowania, poprzez projekt budowlany, kosztorys i uzyskanie pozwolenia na budowę - skończywszy na rozliczeniach finansowych w trakcie i po wykonaniu termomodernizacji.

Nasze doświadczenie potwierdzają liczne pozytywnie zakończone inwestycje. Zrealizowaliśmy już projekty o łącznej kwocie kosztów kwalifikowanych kilkudziesięciu milionów złotych.

neptuneko logo oferta