Certyfikaty energetyczne

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

Zgodnie ze standardami

Opracowania wykonujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej

Nowelizacja ustawy

Wprowadzone zostały na podstawie nowelizacji ustawy Prawo Budowlane. Niezbędne przy gromadzeniu dokumentacji odbiorowej budynku, jak również zawieraniu traksakcji kupka/sprzedaży.

Doświadczenie

W odróżnieniu od wielu innych firm, opracowania wykonujemy w sposób profesjonalny, bazując na wieloletnim doświadczeniu audytorskim. Wystawione przez nas świadectwa rejestrujemy w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków.

Zespół

Posiadamy kadrę wykwalifikowaną i wykształconą w kierunku fizyki budowli, co pozwala nam uniknąć wielu błędów popełnianych przez osoby wywodzące się z innych branż.

Opgrogramowanie

Dysponujemy najnowszym oprogramowaniem komputerowym, umożliwiającym wykonanie świadectw dla obiektów o skomplikowanej budowie, wielostrefowych i wyposażonych w instalacje chłodnicze do klimatyzacji pomieszczeń.

Charakterystyki

Wykonujemy ponadto charakterystyki energetyczne budynków do projektów budowlanych.