[Ekologia]

neptuneko logo oferta

Sprężarkowe pompy ciepła

W budownictwie mieszkaniowym rozsądnym rodzajem pomp ciepła są pompy typu woda/woda, przy czym dolnym źródłem energii najczęściej jest grunt przy budynku. Urządzenia takie większą część ciepła czerpią z tego gruntu (energia odnawialna), jednak pozostałe ciepło (ok. 30%) pochodzi z energii elektrycznej. Energia elektryczna to najdroższy rodzaj energii i wytwarzana jest w warunkach polskich w większości z węgla brunatnego ze sprawnością 30-40%. Dlatego też przy bardzo wysokim koszcie inwestycyjnym, analiza ekonomiczna i ekologiczna wskazuje na zasadność takiego rozwiązania jedynie w przypadku braku dostępu do gazu ziemnego lub sieci ciepłowniczej. Wymagają one też dużej powierzchni wokół budynku.

Absorpcyjne gazowe pompy ciepła

Ich sprawność wynosi w naszych warunkach średnio ok. 130-140%, przy czym dodatkowe 30-40% w bilansie to ciepło czerpane z powietrza zewnętrznego (energia odnawialna). Urządzenia te gwarantują oszczędność gazu ziemnego na poziomie ponad 30% ale też koszt ich montażu jest bardzo wysoki. Względy ekologiczne powodują jednak, że część naszych klientów skłania się w kierunku takiego rozwiązania. Warunkiem oczywiście jest dostęp do sieci gazowej.

Kolektory solarne

W chwili obecnej jest to rozwiązanie raczej archaiczne. Ich wydajność w naszym klimacie jest ograniczona. Wymagają dachu lub ściany o ekspozycji południowej. Używane są zazwyczaj do podgrzania cieplej wody użytkowej i mogą zapewnić oszczędność energii cieplnej na jej wytwarzanie z innych źródeł na poziomie ok. 20%. Czyli niewiele.

Panele fotowoltaiczne

Mimo ograniczeń wydajności związanych z położeniem geograficznym i klimatem (częste zachmurzenie) jest to rozwiązanie zasadniczo godne polecenia. Zastosowanie odpowiedniej ich powierzchni i podłączenie do Państwowej Sieci Elektroenergetycznej, może doprowadzić do sytuacji, że w okresie ich eksploatacji zaplacimy za prad jedynie symbolicznie. Wliczyć natomiast trzeba koszty ich konserwacji, napraw czy też wymiany. Wymagają one dużej powierzchni dachu o ekspozycji południowej. Oszczędności pojawiają się jednak na energii elektrycznej, która jest zdecydowanie najdroższym nośnikiem. Mozliwe jest uzyskanie znacznego dofinansowania w formie dotacji zewnetrznych.

Kotłownia na biomasę

Spalanie biomasy jest bez wątpienia działaniem proekologicznym, pod warunkiem, że pozyskujemy ją z zachowaniem lesistości kraju na poziomie niezmienionym. Eksploatacja biomasy wiąże się jednak z uciążliwościami. Nawet kotły spalające popularny pellet drzewny (czyli odpowiednio sprasowane trociny) z automatycznymi podajnikami, nie zwalniają z koniecznosci usuwania popiołu, ładowania zasobników czy też doglądania prawidłowości pracy podajników. Kotły na paliwo stałe wymagają też wydzielonego pomieszczenia o odpowiednich gabarytach. W związku z tym rozwiązanie to póki co nie idzie w parze z naszymi założeniami inwestycyjnymi. Niemniej jednak rozwiązania takiego przy przyszłych realizacjach definitywnie nie odrzucamy.