Dofinansowania

Audyty energetyczne budynków, sieci cieplnych i źródeł ciepła

Oferta

Dla naszych Klientów pozyskujemy dofinansowania na realizację termomodernizacji budynków oraz przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej ze źródeł krajowych i unijnych.

Dokumentacja

Wnioski o dofinansowanie realizujemy w opraciu o dokumentację przygotowywaną przez nas w ramach kompleksowej usługi lub dostarczoną przez Klienta.

Wsparcie

Podczas realizacji służymy wsparciem merytorycznym oraz pilotujemy proces kompletowania załączników. W razie potrzeby pomagamy w ich wypełnieniu.

Uznanie na rynku

Nasze opracowania i wsparcie pozwoliły pozyskać dotacje wielu podmiotom w Polsce: uczelniom wyższym, instytucjom leczniczym, Policji, prywatnym przedsiębiorcom oraz wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym.

Księgowość

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie przez naszych Klientów proponujemy dalszą współpracę przy obsłudze załączników i rozliczaniu dotacji.

Usługi kompleksowe

W ramach kompleksowej umowy przygotowujemy daną inwestycję począwszy od opracowania audytu energetycznego, studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie z załącznikami i pozyskania finansowania, poprzez projekt budowlany, kosztorys i uzyskanie pozwolenia na budowę - skończywszy na rozliczeniach finansowych w trakcie i po wykonaniu termomodernizacji. Nasze doświadczenie potwierdzają liczne pozytywnie zakończone inwestycje. Zrealizowaliśmy już projekty o łącznej kwocie kosztów kwalifikowanych kilkudziesięciu milionów złotych.