Badania i Pomiary

Badania eksploatacyjne i odbiorowe.

Wykonujemy następujące rodzaje badań budynków i urządzeń technicznych:

  •  badania termowizyjne budynków, sieci ciepłowniczych, źródeł ciepła i instalacji przemysłowych,
  •  badania central wentylacyjnych na zgodność z normą PN-EN 1886:2008,
  •  badania szczelności kanałów wentylacyjnych,
  •  badania eksploatacyjne i odbiorowe instalacji wentylacji mechanicznej,
  •  badania kratek nawiewnych i wyciągowych,
  •  badania akustyczne,
  •  badania natężenia oświetlenia,
  •  inne. Posiadamy legalizowany, nowoczesny sprzęt pomiarowy co pozwala nam na zbadanie większości parametrów związanych z różnicą ciśnień, przepływem powietrza lub akustyką. Wystawiamy stosowne świadectwa i raporty z przeprowadzonych pomiarów.