Audyty energetyczne

Audyty energetyczne budynków, sieci cieplnych i źródeł ciepła

Pobierz arkusz danych potrzebny do wykonania audytu energetycznego.

Zgodnie ze standardami

Audyty energetyczne wykonujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu.

Uznanie na rynku

Ze względu na bogate doświadczenie i współpracę z wykwalifikowanymi inżynierami, architektami oraz osobami zajmującymi się pozyskiwaniem dotacji, nasze opracowania cieszą się wysoką skutecznością, jasnymi i prostymi do zaimplementowania przez projektantów rozwiązaniami oraz uznaniem weryfikatorów z ramienia BGK, EBI i funduszy unijnych i krajowych.

Gwarancja

Za nasze opracowania odpowiadamy aż do momentu ich pozytywnej weryfikacji, dzięki czemu udało nam się pozyskać wielu klientów z terenu całej Polski.

Dofinansowania

Audyty energetyczne niezbędne są do pozyskania dofinansowania np. w postaci premii termomodernizacyjnej i remontowej do kredytów bankowych, preferencyjnych pożyczek i dotacji unijnych i krajowych, a także w programie rządowym Czyste Powietrze. Nasze opracowania dostosowujemy do wymagań konkretnych konkursów - zawieramy w nich wyliczenia wszelkich niezbędnych wskaźników, co pozwala uniknąć sporządzania dodatkowych analiz.

Z doświadczeniem

Obecnie wykonujemy ok. 200-300 opracowań rocznie i liczba ta stale się powiększa.

Inwestycje

W zakres inwestycji termomodernizacyjnej dotyczącej budynku mogą wejść:

  • Docieplenia przegród zewnętrznych i wewnętrznych graniczących z przestrzeniami nieogrzewanymi,
  • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • Modernizacja systemu grzewczego, C.W.U. i wentylacji.