Audyty efektywności energetycznej

Realizujemy audyty efektywności energetycznej i audyty energetyczne przedsiębiorstw zgodne z Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, a także w oparciu o normy ISO. Posiadamy doświadczenie w wielu branżach produkcyjnych, przetwórczych, czy logistycznych. Wykonujemy analizy dotyczące pojedynczych linii technologicznych, instalacji i budyków, jak również całych przedsiębiorstw. Z naszych audytów wypływają jednoznaczne wnioski zawierające możliwe do uzyskania zyski energetyczne i finansowe, a także metody ograniczenia strat energii. Do każdego audytu podchodzimy w sposób indywidualny, chcąc sprostać nawet najbardziej wymagającym projektom.

Zajmujemy się także kompleksowym procesem uzyskiwania Białych Certyfikatów, od wstępnej analizy energetycznej, po pozyskanie i spieniężenie certyfikatów w imieniu Klienta. O naszej wysokiej skuteczności świadczą setki zadowolonych klientów, dla których już zdobyliśmy Białe Certyfikaty.


SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

energy efficiency