• O nas

  Przedsiębiorstwo Neptun EKO jest wspólnym dziełem fachowców w dziedzinie inżynierii środowiska oraz inżynierii finansowej.

  Naszą działalność rozpoczęliśmy w 2005 roku systematycznie poszerzając zakres oferowanych usług oraz obszar działania. Obecnie działamy na terenie całej Polski.

  Jesteśmy liderem w dziedzinie audytingu energetycznego i projektowania dociepleń budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych wielorodzinnych. W chwili obecnej nasze działania ukierunkowane są na realizację projektów efektywności energetycznej w trzech sektorach:

  - zakłady przemysłowe,

  - energetyka zawodowa,

  - budownictwo.

  Obecnie zajmujemy się:

  • kompleksową obsługą termomodernizacji budynków i inwestycji związanych z termorenowacją systemów grzewczych,
  • efektywnością energetyczną procesów przemysłowych, żródeł ciepła oraz systemów dystrybucji energii w zakresie audytingu oraz doradztwa inwestycyjnego,
  • projektowaniem w budownictwie,
  • inżynierią finansową (pożyczki preferencyjne, dotacje oraz inne systemy wsparcia, formuła ESCO),
  • pośrednictwem kredytowym i ubezpieczeniowym,
  • pomiarami z zakresu grupy 1, 2, 3.

   

  Neptun EKO oferuje nowoczesne, oszczędne i przyjazne dla środowiska naturalnego systemy zarządzania energią i systemy produkcji energii. Podstawowym zadaniem Neptun EKO jest uzyskanie optymalnego efektu energetycznego w sensie ekonomicznym i ekologicznym. Poprzez odpowiednią analizę profilu zapotrzebowania na energię, analizę finansową i techniczną wskazujemy jak najefektywniej prowadzić gospodarkę energetyczną. 

  Nasza oferta obejmuje pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje komercyjne i celu publicznego – dotacje (Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, fundusze UE).

  Od początku, równolegle z audytami energetycznymi i projektami dociepleń, prowadziliśmy pion pośrednictwa finansowego wspierający naszą działalność w zakresie obsługi klientów przy pozyskiwaniu kredytów termomodernizacyjnych. Obecnie poszerzyliśmy zakres oferowanych produktów bankowych o pełną gamę kredytów dla osób fizycznych i firm oraz o produkty ubezpieczeniowe i leasingowe. 

  Będąc firmą, która swoją działalność opiera na aspektach środowiskowych i przyczynia się czynnie do wdrażania inwestycji związanych z oszczędnością surowców i energii, od dłuższego czasu poszukiwaliśmy możliwości dystrybucji i aplikacji nowoczesnych technologii energooszczędnych. Naszym zamierzeniem było prowadzenie specjalistycznych robót budowlanych. Obszar, na którym realizujemy to zamierzenie to stropy piwnic w budownictwie mieszkalnym wielorodzinnym oraz przemysłowym. Od 2011 roku pod marką KTh NORD wykonujemy na terenie całej Polski specjalistyczne prace budowlane polegające na docieplaniu stropów metodą netrysku wełny mineralnej.

  W swoich działaniach wykorzystujemy nowoczesny sprzęt i sprawdzone procedury, dzięki czemu działamy szybko, sprawnie i profesjonalnie.


  Zapraszamy do współpracy.

 • Audyty Energetyczne

  Audyty energetyczne budynków, sieci cieplnych i źródeł ciepła

  Audyty energetyczne wykonujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego.

  Wykonane przez nas audyty energetyczne budynków cieszą się uznaniem BGK, funduszy ochrony środowiska, Ekofunduszu, jak również dyspozytorów funduszy unijnych.

  Za nasze opracowania odpowiadamy aż do momentu ich pozytywnej weryfikacji, dzięki czemu udało nam się pozyskać wielu klientów z terenu całej Polski.

  Obecnie wykonujemy ok. 200-300 opracowań rocznie i liczba ta stale się powiększa.

  Audyty energetyczne niezbędne są do pozyskania dofinansowania np. w postaci premii termomodernizacyjnej do kredytów bankowych.

  W zakres inwestycji termomodernizacyjnej dotyczącej budynku mogą wejść:

  • docieplenia przegród zewnętrznych i wewnętrznych graniczących z przestrzeniami nieogrzewanymi,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • modernizacja systemu grzewczego, c.w.u. i wentylacji.
   
   
  Audyty remontowe budynków wybudowanych do 14 sierpnia 1961 roku.
   
  W ofercie od marca 2009 roku.
   
  Audyty remontowe wykonujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu.
  Opracowania dotyczą budynków mieszkalnych wielorodzinnych oddanych do użytku przed 14 sierpnia 1961 roku, czyli przed datą wejścia w życie "nowożytnego" prawa budowlanego.
   
  Audyty remontowe niezbędne są do pozyskania dofinansowania w postaci premii remontowej do kredytów bankowych.
   
  W zakres inwestycji remontowej mogą wejść wszelkie usprawnienia obiektu zawarte w wieloletnim planie remontów i podyktowane stanem technicznym lub koniecznością dostosowania do aktualnych warunków technicznych jak również usprawnienia termomodernizacyjne niezbędne do uzyskania oszczędności energii.
   
 • Audyty remontowe

  Audyty Efektywności Energetycznej wykonywane w celu pozyskania "białych certyfikatów".

   
  SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
   
  1. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie izolacji instalacji przemysłowych:
   
  1) modernizacja izolacji termicznej rurociągów ciepłowniczych oraz ciągów technologicznych w obiektach (np. izolacja:
  rurociągów, zbiorników, kotłów, kanałów spalin, turbin, urządzeń oczyszczających gazy wlotowe, armatury przemysłowej);
  2) izolacja termiczna systemów transportu mediów technologicznych w obrębie procesu przemysłowego, w tym urządzeń
  transportowych, przygotowania półproduktów i produktów (np. transport surówki, ciekłej stali, wyrobów walcowniczych)
  oraz sieci ciepłowniczych, wodnych i gazowych (transportujących np. gaz ziemny, gaz koksowniczy, gazy hutnicze,
  gazy techniczne oraz sprężone powietrze);
  3) izolacja termiczna walcowniczych pieców grzewczych.
   
  2. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie przebudowy lub remontu budynków,
  w tym przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
  termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z późn. zm.1)):
   
  1) ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, stropodachów lub dachów;
  2) modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lub wymiana oszkleń w budynkach na efektywne energetycznie;
  3) montaż urządzeń zacieniających okna (np. rolety, żaluzje);
  4) izolacja cieplna, równoważenie hydrauliczne lub kompleksowa modernizacja instalacji ogrzewania lub przygotowania
  ciepłej wody użytkowej;
  5) likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych;
  6) modernizacja systemu wentylacji poprzez montaż układu odzysku (rekuperacji) ciepła.
   
  3. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie modernizacji lub wymiany:
   
  1) urządzeń przeznaczonych do użytku domowego (np. pralki, suszarki, zmywarki do naczyń, chłodziarki, piekarnika);
  2) oświetlenia wewnętrznego (np. oświetlenia pomieszczeń: w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych, biurowych,
  a także budynków i hal przemysłowych lub handlowych) lub oświetlenia zewnętrznego (np. oświetlenia tuneli,
  placów, ulic, dróg, parków, oświetlenia dekoracyjnego, oświetlenia stacji benzynowych oraz sygnalizacji świetlnej),
  w tym:
  a) wymiana źródeł światła na energooszczędne,
  b) wymiana opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne,
  c) wdrażanie systemów oświetlenia o regulowanych parametrach (natężenie, wydajność, sterowanie) w zależności od
  potrzeb użytkowych,
  d) stosowanie energooszczędnych systemów zasilania;
  3) urządzeń potrzeb własnych, w tym:
  a) wentylatorów powietrza i spalin,
  b) układów pompowych i pomp – stosowanie pomp o płynnej regulacji obrotów,
  c) układów odżużlania,
  d) układów nawęglania – młyny węglowe,
  e) układów sterowania – układy automatyki kotła, układy pomiarowe, zabezpieczające i sygnalizacyjne,
  f) sprężarek i układów sprężarkowych,
  g) silników elektrycznych – instalacja falowników przy napędach o zmiennym zapotrzebowaniu mocy,
  h) urządzeń w systemach uzdatniania wody,
  i) oświetlenia terenu, hal, warsztatów i innych pomieszczeń produkcyjnych,
  j) wyposażenia warsztatów (np. spawarki, piece, tokarki, frezarki).
   
  4. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie urządzeń i instalacji wykorzystywanych
  w procesach przemysłowych:
   
  1) modernizacja lub wymiana urządzeń energetycznych i technologicznych wraz z instalacjami: sprężarki, silniki elektryczne,
  pompy, wentylatory oraz ich napędy i układy sterowania lub zastosowanie falowników przy napędach o zmiennym
  zapotrzebowaniu mocy;
  2) modernizacja lub wymiana rurociągów, zbiorników, kanałów spalin, kominów, urządzeń służących do uzdatniania wody;
  3) stosowanie systemów pomiarowych i monitorujących media energetyczne;
  4) optymalizacja ciągów transportowych mediów (ciepło, woda, gaz ziemny, sprężone powietrze, powietrze wentylacyjne)
  oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych.
   
  5. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych
  źródeł ciepła, polegające na:
   
  1) wymianie lub modernizacji grupowych i indywidualnych węzłów cieplnych z zastosowaniem urządzeń i technologii
  o wyższej efektywności energetycznej (izolacje, napędy, wymienniki);
  2) modernizacji systemów zasilanych z grupowych węzłów cieplnych poprzez przebudowę tych systemów na węzły indywidualne;
  3) instalacji lub modernizacji systemów automatyki i monitoringu pracy węzłów i sieci ciepłowniczych;
  4) wymianie lokalnych układów chłodniczych i klimatyzacyjnych;
  5) zastosowaniu układów kogeneracyjnych w lokalnych źródłach ciepła;
  6) modernizacji lokalnych kotłowni.
   
  6. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie odzysku energii w procesach przemysłowych,
  w tym instalacja lub modernizacja:
   
  1) układów odzysku ciepła z urządzeń i procesów przemysłowych oraz wykorzystanie go do celów użytkowych lub w procesie
  technologicznym;
  2) systemu „freecoolingu” – procesu wykorzystania chłodu zawartego w powietrzu o niskiej temperaturze na zewnątrz
  budynku do schłodzenia powietrza wewnątrz budynku;
  3) turbin i układów wytwarzania energii, wykorzystujących energię rozprężania lub redukcji ciśnienia gazów, pary lub
  wody;
  4) układów przetwarzania ciepła odzyskiwanego z procesów przemysłowych na energię elektryczną;
  5) układów przetwarzania gazów odpadowych z procesów przemysłowych (np. gazu koksowniczego, wielkopiecowego,
  konwertorowego) i spalin na energię elektryczną i cieplną lub na paliwa energetyczne.
   
  7. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie ograniczeń strat:
   
  1) związanych z poborem energii biernej przez różnego rodzaju odbiorniki energii elektrycznej, w tym poprzez zastosowanie
  lokalnych i centralnych układów do kompensacji mocy biernej (baterie kondensatorów, dławiki oraz maszynowe
  i elektroniczne układy kompensacyjne);
  2) sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej;
  3) na transformacji w transformatorach poprzez:
  a) zastosowanie układów kompensacyjnych w stanach niskiego obciążenia i pracy jałowej,
  b) wymianę transformatorów na jednostki charakteryzujące się wyższą efektywnością energetyczną (sprawnością) lub
  dostosowane do zapotrzebowania mocy;
  4) w sieciach ciepłowniczych, dokonując:
  a) modernizacji i przebudowy sieci ciepłowniczej poprzez:
  – zmianę technologii wykonania tych sieci (magistrali, sieci rozdzielczych, przyłączy do budynków),
  – zmianę trasy przebiegu rurociągów w celu zmniejszenia ich długości lub likwidacji zbędnych odcinków,
  – zmianę średnicy rurociągów w celu poprawy wymagań hydraulicznych,
  – usunięcie nieszczelności i przyczyn ich powstawania,
  b) poprawy izolacji cieplnej rurociągów wraz z ich wyposażeniem w armaturę,
  c) zmiany parametrów pracy sieci ciepłowniczej lub sposobu regulacji tej sieci,
  d) wprowadzenia lub rozbudowy systemu monitoringu i sterowania pracą systemu ciepłowniczego.
   
  8. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, polegające na:
   
  1) zastąpieniu niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła opalanych węglem, koksem,
  gazem lub olejem opałowym źródłami charakteryzującymi się wyższą efektywnością energetyczną, w tym odnawialnymi
  źródłami energii, ciepłem wytwarzanym w kogeneracji lub ciepłem odpadowym z instalacji przemysłowych;
  2) zastąpieniu niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych sposobów przygotowania ciepłej wody użytkowej
  sposobami charakteryzującymi się wyższą efektywnością energetyczną, w tym z wykorzystaniem odnawialnych
  źródeł energii, ciepła wytworzonego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;
  3) budowie przyłącza ciepłowniczego oraz zakupie albo modernizacji węzła cieplnego w celu zastąpienia ciepła z niskoefektywnych
  energetycznie lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła ciepłem z sieci ciepłowniczej wytworzonym
  z odnawialnych źródeł energii, w kogeneracji lub ciepłem odpadowym z instalacji przemysłowych;
  4) modernizacji instalacji wytwarzania chłodu z wykorzystaniem ciepła pochodzącego z sieci ciepłowniczej zasilanej ciepłem
  wytworzonym z odnawialnych źródeł energii, w kogeneracji lub ciepłem odpadowym z instalacji przemysłowych
 • Audyty Oświetlenia

  Audyty Efektywności Ekologicznej zgodne z wytycznymi NFOŚiGW

  Opracowania niezbędne do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego PL04: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł” w zakresie Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

  W przypadku ubiegania się o dofinansowanie z Mechanizmy Finansowego EOG beneficjent, zgodnie z zapisami „Podręcznika - Pomoc Wnioskodawcy Program Operacyjny Pl04: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii", powinien przedłożyć jako załacznik do wniosku aplikacyjnego audyt efektywności ekologicznej zawierający następujące informacje:
  - obliczenia planowanego efektu energetycznego i ekologicznego projektu, efektywności ekonomicznej,
  - opis techniczny wraz z uproszczonym przedmiarem,
  sporządzony zgodnie z "Wytycznymi w sprawie metodologii obliczania planowanego efektu energetycznego i ekologicznego projektu, obliczania efektywności ekonomicznej projektu oraz opisu technicznego projektu wraz z uproszczonym przedmiarem”.

  Zakres audytu efektywności ekologicznej jest szerszy niż zakres audytu energetycznego. W szczególności wprowadzono dodatkowe elementy pozwalające oceniać inwestycję z szerszej perspektywy:

  • obliczenia efektu ekologicznego projektu,
  • koszt redukcji emisji CO2.

  Oferujemy wykonanie audytów efektywności energetycznej w sposób profesjonalny i akceptowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • Certyfikaty Energetyczne

  Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

  Obowiązują od początku 2009 roku.

  Wprowadzone zostały na podstawie nowelizacji do ustawy Prawo Budowlane. Niezbędne przy gromadzeniu dokumentacji odbiorowej budynków jak również przy zawieraniu transakcji kupna/sprzedaży.

  W odróżnieniu od wielu innych firm, opracowania wykonujemy w sposób profesjonalny, bazując na wieloletnim doświadczeniu audytorskim.

  Posiadamy kadrę wykwalifikowaną i wykształconą w kierunku fizyki budowli, co pozwala nam uniknąć wielu błędów popełnianych przez osoby wywodzące się z innych branż.

  Dysponujemy najnowszym oprogramowaniem komputerowym, umożliwiającym wykonanie świadectw dla obiektów o skomplikowanej budowie, wielostrefowych i wyposażonych w instalacje chłodnicze do klimatyzacji pomieszczeń.

  Wykonujemy ponadto charakterystyki energetyczne budynków do projektów budowlanych.

 • Projekty Budowlane

  Projekty budowlane termomodernizacji budynków i termorenowacji systemów grzewczych

  Każdy budynek, niezależnie od jego wielkości, w przypadku termomodernizacji prowadzonej w oparciu o kredyt termomodernizacyjny z premią z BGK powinien mieć opracowany projekt budowlany.

  Dotychczas wykonaliśmy kilkaset projektów termomodernizacji począwszy od niewielkich budynków mieszkalnych poprzez projekty osiedli mieszkaniowych - skończywszy na budynkach użyteczności publicznej - szkoły, przedszkola, szpitale itp.

  Wykonujemy ponadto projekty wielobranżowe termorenowacji systemów grzewczych, w tym przy użyciu odnawialnych źródeł energii.

  Z uwagi na doświadczenie audytorskie nasze projekty charakteryzują się optymalną dla danych warunków konfiguracją urządzeń wykonawczych i automatyki, doborem właściwych paliw i mediów ze względu na koszty i dostępność oraz ergonomią.

  Zaproponowane przez nas rozwiązania projektowe dla docieplenia i budowy systemów grzewczych w gminie Zblewo, po ich pełnej realizacji, otrzymały podwójną nominację w konkursie"Modernizacja Roku 2008".

  Naszym klientom proponujemy opracowania projektowe na najwyższym poziomie, wykonane przez cenionych w kraju projektantów kolorystyk budynków.

  Każdy wykonany przez nas projekt budowlany zawiera wymaganą przepisami charakterystykę energetyczną oraz detale wykonawcze pozwalające na prawidłową realizację inwestycji, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

  Dla budynków wzniesionych w technologii wielkopłytowej dodatkowo proponujemy wykonanie projektu kotwienia warstwy fakturowej.

  Oferujemy wykonanie dokumentacji kosztorysowej.

 • Konsulting

  Konsulting

  Posiadając wieloletnie doświadczenie związane z metodami oszczędzania surowców i energii oraz bazę logistyczną i pomiarową

  proponujemy Państwu

  usługi doradcze podczas opracowywania koncepcji programowych, projektów budowlanych i technologicznych, inżynierii finansowej, jak również na etapie wykonywania przedsięwzięć z dziedziny ochrony atmosfery - termomodernizacja, likwidacja niskiej emisji, termorenowacja systemów ciepłowniczych, procesy technologiczne itp.

  Nasi specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji.

 • Usługi Kompleksowe

  Kompleksowa obsługa termomodernizacji

  Jako odzew na pojawiające się na rynku zapotrzebowanie na pełny outsourcing przy realizacji inwestycji termomodernizacyjnychopracowaliśmy kompleksową ofertę na przygotowanie przedsięwzięcia w oparciu o preferencyjne finansowanie zewnętrzne (kredyt, pożyczka, dotacja).

  W ramach kompleksowej umowy przygotowujemy daną inwestycję począwszy od audytu energetycznego i pozyskania finansowania, poprzez projekt budowlany i uzyskanie pozwolenia na budowę - skończywszy na przeprowadzeniu procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych lub przejęciu roli generalnego wykonawcy.

  W zależności od rodzaju przedsięwzięcia i inwestora procedurę pozyskania z rynku najkorzystniejszej oferty przeprowadzamy w oparciu o konkurs, przetarg lub zapytanie o cenę.

  Nasze procedury oparte są na zapisach Prawa Zamówień Publicznych, co gwarantuje możliwość wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na ustalone wcześniej kryteria (cena, jakość, referencje).

  Ostateczna decyzja co do wyboru wykonawcy pozostaje zawsze w gestii inwestora.

   

 • Badania i Pomiary

  Badania eksploatacyjne i odbiorowe

   

  Oprócz powyższych wykonujemy następujące rodzaje badań budynków i urządzeń technicznych:

  • badania central wentylacyjnych na zgodność z normą PN-EN 1886:2008,
  • badania szczelności budynków zgodne z prawem budowlanym,
  • badania szczelności kanałów wentylacyjnych,
  • badania eksploatacyjne i odbiorowe instalacji wentylacji mechanicznej,
  • badania kratek nawiewnych i wyciągowych,
  • badania instalacji napowietrzających do odbiorów ppoż.- rozkład ciśnień, siła otwarcia drzwi, sprawdzenie funkcjonowania instalacji,
  • badania akustyczne,
  • badania natężenia oświetlenia,
  • inne.

   

  Posiadamy legalizowany, nowoczesny sprzęt pomiarowy co pozwala nam na zbadanie większości parametrów związanych z różnicą ciśnień, przepływem powietrza lub akustyką.

  Wystawiamy stosowne świadectwa i raporty z przeprowadzonych pomiarów.

 • Finansowanie Inwestycji

  Pośrednictwo kredytowe oraz finansowanie inwestycji

  W celu umożliwienia nam pełnej obsługi klientów w zakresie kredytów termomodernizacyjnych i remontowych prowadzimy od kilku lat pośrednictwo kredytowe.

  Jesteśmy partnerami wiodących na rynku banków na polu finansowania termomodernizacji i remontów.

  W ramach pośrednictwa kredytowego zajmujemy sięfachowym doradztwem skierowanym na potrzeby klienta, przygotowaniem uchwał dla wspólnot mieszkaniowych, przygotowaniem wniosków o udzielenie kredytu i premii, pomocą w gromadzeniu załączników, przygotowaniem analizy finansowej, monitorowaniem przebiegu procedury bankowej oraz innymi czynnościami wynikającymi ze specyfiki kredytu.

  Posiadając szerokie zaplecze techniczne i korzystając z wiedzy fachowców od termomodernizacjijesteśmy w stanie zoptymalizować kwotę kredytu (co wiąże się niejednokrotnie z koniecznością wprowadzenia zmian w audycie energetycznym lub remontowym) w taki sposób, żeby uzyskana premia i wkład własny pozostały na optymalnym poziomie.

  Pośrednictwo kredytowe wykonywane jest w większości przypadków bez opłat ze strony inwestora.

  Oprócz kredytów bankowych, dla większych przedsięwzięć proponujemy przygotowywanie montaży finansowych, aplikacji unijnych oraz wniosków do funduszy ochrony środowiska i Ekofunduszu.

 • Referencje

  Olkuska SM


  Olkuska SM

  SM Zakrzewo


  SM Zakrzewo

  ANR


  ANR

  Gmina Otmuchów


  Gmina Otmuchów

  MPGKiM


  MPGKiM

  MZGM Brzesk


  MZGM Brzesk

  Nadleśnictwo Brzeziny


  Nadleśnictwo Brzeziny

  SBM Ateńska


  SBM Ateńska

  ZMK Białystok


  ZMK Białystok

  SM Hajnówka


  SM Hajnówka

  SMLW


  SMLW

  PN Bory Tucholskie


  PN Bory Tucholskie

  ZGN Mokotów


  ZGN Mokotów

  SM Tomaszów Lubelski


  SM Tomaszów Lubelski

  COMPLEXO


  COMPLEXO

  BOJAR S.C.


  BOJAR S.C.

  SM Choroszcz II


  SM Choroszcz II

  SM Choroszcz I


  SM Choroszcz I

  ZGM TBS


  ZGM TBS

  Urząd Miasta Torunia


  Urząd Miasta Torunia

  SM Kabel


  SM Kabel

  WSOWL


  WSOWL

  Areszt Śledczy


  Areszt Śledczy

  SM Przyszłość


  SM Przyszłość

  Gmina Osieczna


  Gmina Osieczna

  SM Piaski


  SM Piaski

  SM JAS-MOS


  SM JAS-MOS

  SM Dążność


  SM Dążność

  SM Chemik


  SM Chemik

  Gmina Boguchwała


  Gmina Boguchwała

  SM Świecie


  SM Świecie

  SM Diament


  SM Diament

  SM Czechów


  SM Czechów

  HSM im. St. Staszica


  HSM im. St. Staszica

  WM Łaska 84


  WM Łaska 84

  SM JAROTY


  SM JAROTY

  SM Górnik


  SM Górnik

  Mega S.A.


  Mega S.A.

  SM Silesia


  SM Silesia

  Gmina Zblewo


  Gmina Zblewo

  Powiat Nyski


  Powiat Nyski

  ERTA


  ERTA

  Gmina Kwidzyn


  Gmina Kwidzyn

  WTBS


  WTBS

  SM Nowy Dwór Gdański


  SM Nowy Dwór Gdański

  BMT Wybrzeże


  BMT Wybrzeże

  Gmina i Miasto Przemków


  Gmina i Miasto Przemków

  SM Górczyn


  SM Górczyn

  WM Górna 23 - 27


  WM Górna 23 - 27

  Powiat Kwidzyn


  Powiat Kwidzyn

  WM Matejki 5/7


  WM Matejki 5/7

  WM Czwartaków 8


  WM Czwartaków 8

  Gmina Pruszcz Gdański


  Gmina Pruszcz Gdański
 • Nasz Adres

  Neptun EKO, Jarosław Kozub
  ul. Słowackiego 3
  84-230 Rumia

  NIP: 958-098-82-27

  Oddział Rumia
  ul. Pomorska 1C/1
  84-230 Rumia

  sekretariat
  tel.: 58 665 11 53; 58 743 64 11
  fax: 58 743 64 29
  sekretariat@neptuneko.pl

  dział programów celowych
  tel.: 58 743 64 12

  dział realizacji projektów
  tel.: 58 743 64 13
  kom.: 607 607 454

  Skontaktuj się z nami

  Formularz został wysłany
  Niedługo się z Tobą skontaktujemy.